JUL 1 nr 99,50kr (F15)

  • Den store Juleboken for kr 99,50 + kr 0,00 i porto og eksp. + kr 0,00 i girogebyr. I alt kr 99,50.
  • Etter introduksjonstilbudet fortsetter abonnementet løpende.
  • Du betaler deretter kr 139,50 + kr 39,50 i porto og ekspedisjon, i alt kr 179,00 pr. levering.